LIPI – Lembaga Ilmu Penyederhanaan Indonesia :: Humor Malam Senin

LIPI (Lembaga Ilmu Penyederhanaan Indonesia) akan memformulakan aturan baru dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan mengurangi jumlah abjad pada bahasa Indonesia.

Abjad yang digunakan saat ini ada 26 huruf.

Para pakar komunikasi merasa ke-26 abjad tersebut masih terlalu banyak, lagipula ada beberapa yang jarang digunakan.

Huruf Y diganti dengan I.

Hal ini dilakukan sebab bunii huruf tersebut mirip dengan I.

Lalu huruf F dan V keduania diganti menjadi P.

Pada lepel ini masih belum terjadi perubahan iang signipikan.

Huruf W kemudian diganti menjadi huruf U.

Berarti sampai saat ini kita sudah mengeliminasi 7 hurup.

Hurup iang bisa kita eliminasi lagi adalah R, mengingat baniak orang iang kesulitan meniebutkan hurup tersebut.

Hurup R kita ganti dengan L.

Selanjutnia, gabungan hulup KH diganti menjadi H.

Iang paling belpengaluh adalah hulup S diganti menjadi C.

Hulup G juga diganti menjadi K.

Dan hulup J juga dikanti menjadi C.

Caia laca cudah cukup untuk hulup-hulup konconannia.

Cekalank kita kanti hulup pokalnia.

Cuma ada lima hulup pokal : A, I, U, E, O

Kita akan eliminaci dua hulup pokal.

Hulup I mencadi dua hulup E, iaitu EE.

Cementala hulup U mencadee dua hulup O, iaitoo OO.

Cadi, campe cekalank, keeta belhaceel menkulangee hooloop-hooloop keeta.

Kalaoo keeta tooleeckan lakee, hooloop-hooloop eeang telceeca adalah :

A, B, C, D, E, H, K, L, M, N, O, P, T.

Haneea ada dooa belac hooloop…!!!

Looal beeaca bookan…?

Padahal cebeloomneea keeta pooneea dooa poolooh enam hooloop.

Eenee adalah penemooan eeang cankat penteenk dan cikneepeekan…!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: