Hallo…! Apakah ini kediaman Luna Maya?


…Hallo…! Apakah ini kediaman Luna Maya?… Telpon ke-1 Penelpon : Hallo…! Apakah ini kediaman Luna Maya?Pembantu Rumah: Salah sambung…, ini kediamankeluarga Cut Tari Telpon ke- 2 Penelpon: Hallo!! Apakah ini kediaman Luna Maya??Pembantu Rumah: Eh.. salah sambung, goblok!!… ini kediaman keluarga Cut Tari Telpon ke-3: Penelpon: Halloooo….Pembantu Rumah: Eeeh.. Lagi2 kamu!!.. Awas ya!! saya walau … Continue reading